كول مب
نگاهی به جنبش فوویسم

نگاهی به جنبش فوویسم

ویرایش: 1394/2/28
نویسنده: natal12

نگاهی به جنبش فوویسم 9464

نگاهی به جنبش فوویسم

نگاهی به جنبش فوویسم

بحث بر سرمجموعه نقاشیهاییست  که سالهاقبل در سال 1905 (18 اکتبر تا 25 نوامبر)درسالن پاییزی شماره 7 گرندپالاس پاریس به نمایش گذاشته شد این نقاشیها بارنگهای روشن و ضربه قلم موهای خام خود تعجب همگان رابر انگیختند تا آنجاییکه منتقدین خبره ی هنرپیچیده ی اروپایی آنزمان که تحولات نو در جنبش امپرسیونیستی را جذب کرده بودند نیزدرحالیکه ازنو آوریهای آن شوکه شده بودند آنرا توهینی علنی به هنرنقاشی دانستند.نقاشیهایی که ما امروز آنرانقطه ی شروع جنبش فوویسم-Fauvism می دانیم در آنزمان تحسین و تمجید بینندگان را نه تنها  بر نینگیخت  بلکه با انتقاد شدید دلالان ،مجموعه داران  و منتقدین هنری مواجهه شد.

استفاده از رنگهای بسیار روشن خام و تند هانری ماتیس ،آندره درن و موریس د ولامینک قوانین مرسوم هارمونی رنگی باقیمانده ازدوران رنسانس رابشدت در هم شکسته بود.

سالن پاییزی میزبان نمایشگاه سالیانه هنر نو بود که ازچندین سال قبل فعالیت خود را آغازکرده بود .درحالیکه اکثر آثاربه نمایش گذاشته شده از نقاشان نوگرایی چون انگر و مانه آنچنان حیرت و بهت کسی رابر نینگیخت نقاشیهای به نمایش گذاشته شده درسالن شماره ی 7 با رنگهای روشن و شیوه ی خود تا به امروز که حدودیک قرن از به نمایش گذاشته شدنشان می گذردهمچنان درنظرزنده و تند می نمایند.

نقاشانی که در این سالن آثار خودرا به نمایش گذاشته بودند شش ماه قبل نیزدرنمایشگاه  سالن مسقلین با نظارت هانری ماتیس  شرکت داشتند ولی آثار آنها درمیان ششصد اثر دیگرپخش شده  نمایش داده شده بود.

بر گزار کنندگان نمایشگاه پاییزی از قبل به ماتیس گفته بودند ازارائه ی آثار بسیار غیرطبیعت گرایانه ی خود مخصوصا پرتره ی شوک آور همسرش –زنی با کلاه-بپرهیزد. درهر حال موسس سالن پاییزی جورج دوالری (نقاش)که دوست ماتیس بود نه تنها به ماتیس اطمینان داد که آثار او ودوستانش به نمایش گذاشته خواهد شد بلکه برای تاثیر پذیربودن بیشتر، آثارشان درکنار هم به نمایش گذاشته شد.

در کناراین آثار با رنگهای روشن چندین مجسمه با سبک نئوکلاسیک نیزقرار داده شده بود و همین تصمیم متصدیان نمایشگاه بودکه  باعث شد لوییزوکسل منتقدهنری درابتدا دوستانه این جمله را  به ماتیس بگوید:"دوناتلو درمیان فووها-وحشیان "هرچند بعدها اواین گفته ی خود را درروزنامه  منتشر کرد وچنین بود که عنوان  فوویسم به جنبش آنان داده شد.

 درمسیر دوستی و همبستگی این هنرمندان بود که تاریخدان انگلیسی  فوویسم را اولین جنبش هنری نوگرایی دانست که توانست ازاین بدگوییها منفعت ببرد.در واقع نقاشان این آثار بحث برانگیز درنظر داشتند صادقانه فرمهای جدیدی راخلق نمایند .فوویسم کوششی بود برای  نمایش حساسیتهای نگاه کردن و بیان تجربه ی یک منظره یاواقعه .

وبراستی بر خلاف جنبشهای هنری  متاخرتری چون فوتوریسم وسورئالیسم،فوویسم جنبشی بدون بیانیه ای خاص بود درعوض شرکت کنندگان اصلی جنبش دوستان نزدیک هم بودند وصادقانه   درنظرداشتند مسیرنقاشی را به جایی فراتر  ازنوآوریهای امپرسیونیستی  سوق دهند. وآنان در این دیدگاه خودموفق شدند.واسیلی کاندینسکی دربازدید ازنمایشگاه بسیارتحت تاثیر آثار آنان قرار گرفت .سونیا دلونی که ازسال1905درپاریس می زیست ازرهروان این جنبش بود." گرترود شتن"  اثر -زن با  کلاه -ماتیس راخرید و مجموعه دارمعروف" امبرز ولار " از"درن"  و" ولامینک" حمایت کرد.

یکی از خدمات ارزنده ی فوویسم به هنر مدرن هدف  بنیانی جدا کردن رنگ از وظیفه ی بازنمودی آن بود رنگ در آثار فوویستها به عنوان عنصری مستقل بکار می رفت آن می توانست بیان کننده ی یک حالت احساسی باشد  که بر  روی بوم ساختاری برای خود داشت بدون آنکه هیچ وظیفه ی طبیعت گرایانه ای را ایفا کند .

ازدیگراهداف مهم فوویستها ایجادیک کمپوزیسیون  ساده شده ای  از فرمها بارنگهای اشباع شده بود که توجه بیننده را به سطح تخت بوم متمرکزمیکرد و در فضای بین تصاویرهر عنصری نقش خود را داشت تاحدیکه تاثیر بصری آن قوی ویکپارچه می نمود.

و مهمتر ازهمه فوویستها  برای  بیان شخصی هنرمند ارزش بسیاری  قائل بودند .به نظر آنان برداشت نقاش   ازموضوع نقاشی ،غکس  العمل احساسی او به طبیعت والهامات  مهمتر از تئوریهای آکادمیک وموضوغاتی برجسته بود.

جنش فوویسم عمری کوتاه داشت.

و درواقع این برخوردهای توهین آمیز منتقدین و برخی  مردم نبودکه باعث عمر کوتاه این جنبش شد بلکه عمق  و شدت احساسات خود آثار بود.جرج براک که باسبک  فوویسم کارمی کرد بعدها گفت که نمیشود دریک بحران دائمی همواره  زیست   ا و در سال 1908 به سوی شیوه ی همچنان هیجان انگیز ولی متفاوت   کوبیسم روی آورد که این  بحث دیگری است..

شاکه ساروخانیانمنبع:

http://www.boredpanda.com/skeleton-leaf-bowls-kai-sekimachi/

امتیاز دهی به مقالهنگاهی به جنبش فوویسم
نگاهی به جنبش فوویسم
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نگاهی به جنبش فوویسم نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: صنایع دستی ، کای سکس ماچی ، برگ درختان ، برگ ، هنرمند ، نمایشگاه ، کاسه های چوبی ، فرا واقعی