صفحه اصلیفروشندگانتبلیغاتبازاریابیفروشگاه تماس با مادرباره ماسایتهای ایرانیاخبار و مقالاتآگهی هاآگهی دهندگانتالار گفتگو

نرم افزار حسابداری دقیق نسخه پیشرفته

748

وضعیت:
 
قیمت: 1,850,000 ریال
نرم افزار حسابداری دقیق نسخه پیشرفته


نرم افزار حسابداری دقیق نسخه پیشرفته


تعیین حساب اول دوره دارد
صندوق با تعیین موجودی اول دوره دارد
 امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات بر ارزش نمیشود دارد
 انبار به تعداد نامحدود دارد
 کالا به تعداد نامحدود دارد
 انواع قیمت های فروش)عمده، خرده ... ( دارد گروه کالا در دو سطح دارد
 کد دستی برای کالا دارد
 ایجاد بارکد برای کالا دارد
 واحد های شمارش کالا در دوسطح )کارتن – عدد ، ... ( دارد
ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور دارد
 تعریف حساب بانکی بصورت نامحدود دارد
 تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدود دارد
 تعریف تخفیفات فاکتور دارد
 تعریف اضافات فاکتور دارد
 امکان تعیین درصد بازاریاب در تعریف کالا دارد
 تعریف هزینه های کالا دارد
 ثبت زمان تسویه فاکتور دارد تعریف گروه های هزینه دارد
 تعریف گروه های درآمد دارد
تعریف سرفصل های حسابداری دارد
 تعریف اقساط دارد
 عملیات کالا و فاکتور محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور دارد
 امکان اضافه کردن شرح کالا برای هر کالا در روی فاکتور دارد
 امکان تخفیف سطر به سطر برای کالا ها در فاکتور دارد
 امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور بطور اتوماتیک دارد
 امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هر کالا دارد
امکان تهیه گزارش فصلی مربوط به مالیات برای دارایی دارد
 امکان چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی در اندازه A5&A4 دارد
 امکان چاپ فاکتور بصورت فیش 5 یا 8 سانتی دارد فاکتور خرید دارد
 فاکتور فروش دارد
 برگشت از خرید دارد
 برگشت از فروش دارد
 پیش فاکتور دارد
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور دارد
امکان ایجاد شرح برای هر کالا دارد
 امکان انتقال کالا بین انبار ها دارد
 ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتور دارد
 امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور دارد
 هشدار نبود موجودی انبار در فاکتور فروش دارد
 صدور پیش فاکتور حتی با کمبود موجودی در انبار دارد
 هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه دارد
د ثبت اشانتیون در فاکتور دارد
 چاپ فاکتور A4 دارد چاپ فاکتور A5 دارد چاپ فاکتور 5 سانتی و 8 سانتی دارد
چاپ فاکتور مخصوص نمایندگی ها دارد
ثبت کالا در انبار های مختلف در فاکتور خرید دارد
 انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف دارد جستجوی فاکتور با تاریخ، مبلغ، تسویه، تخفیف، مشتری، کالا دارد
امکان مشاهده فاکتور روز جاری و روز قبل دارد امکان نمایش هزینه ها در فاکتور دارد امکان ثبت حامل در فاکتور دارد
امکان ثبت هزینه کالا و سرشکن کردن هزینه روی فی کالا دارد اعالن اصالح قیمت های فروش در صورت تغییر قیمت خرید دارد
 اعالن سررسید فاکتور های تسویه نشده دارد
 مشاهده موجودی کالاروی فاکتوردر انبار جاری و کل انبار ها دارد
 امکان مشاهده آخرین قیمت خرید کالا روی فاکتور دارد
مشاهده آخرین قیمت فروش کالا به مشتری روی فاکتور دارد
 محاسبه سود هر فاکتور یا تعدادی از فاکتورها دارد
 ثبت فاکتور با ارزهای مختلف دارد
 چاپ بار کد در سه نوع )کوچک، نرمال، 55*5( دارد
 امکان ثبت خدمات دارد ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور با در صد قابل تغییر دارد
 امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور دارد
عملیات مالی دریافت و پرداخت دارد
 عملیات چک های صادره دارد
 عملیات چک های دریافتی دارد ثبت چک های اول دوره )صادره، دریافتی( دارد انتقال وجه بین صندوق ها و بانک ها دارد
برگ ثبت درآمد های بغیر از فروش دارد
 برگ ثبت هزینه دارد برگ هزینه های بانکی دارد صدور سند حسابداری دارد قسط بندی و ثبت اقساط دارد
 گزارشات حسابداری گزارش فصلی )مالیات بر ارزش افزوده( دارد دفتر روزنامه دارد دفتر کل دارد دفتر معین دارد دفتر تفضیلی دارد
 ترازنامه مالی دارد تراز آزمایشی دارد گزارش اسناد حسابداری با شماره و تاریخ های مختلف دارد
 تراز آزمایشی 2 ستونی دارد تراز آزمایشی 4 ستونی دارد گزارش لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حسابها دارد گزارش صورت سود و زیان دارد
گزارش عملکرد صندوق، بانک، طرف حساب در بازه زمانی دارد گزارش ریز عملکرد مشتری)فاکتور، دریافت، پرداخت( در بازه زمانی دارد
 گزارش عملکرد بازاریاب در بازه زمانی دارد گزارش دریافت ها و پرداخت ها دارد
 اقساط گزارش کل اقساط دارد گزارش شرح یک قسط دارد گزارش دیر کرد اقساط پرداخت نشده دارد گزارش دیر کرد اقساط دیر پرداخت شده دارد گزارش شرح اقساط یک شخص دارد
انبار و کالا گزارش موجودی اول دوره انبارها دارد گزارش کاردکس موجودی کالا )روش محاسبه میانگین( دارد گزارش لیست گروه خاص از کالا ها با تصویر دارد
 گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویر دارد
 گزارش لیست کالاهای انبار خاص با تصویر دارد
 گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر دارد گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا دارد
 گزارش لیست قیمت فروش هر کالا)عمده، خرده، ... ( دارد گزارش پرفروش ترین کالاها دارد چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتور دارد
 گزارش انتقال کالا بین انبارها دارد مشاهده مجموع وارده و صادره از یک کالا طی دوره دارد خرید و فروش گزارش لیست فاکتور های فروش دارد
 گزارش لیست فاکتور های خرید دارد گزارش لیست فاکتور های برگشت از خرید دارد گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروش دارد
 گزارش لیست پیش فاکتور ها دارد گزارش لیست فاکتور های روز جاری و روز قبل دارد گزارش لیست فاکتور ها با جستجوی پیشرفته دارد
 گزارش تسویه فاکتور های فروش )شده/ نشده( دارد گزارش تسویه فاکتور های خرید )شده/ نشده( دارد گزارش فاکتور های تسویه نشده که سررسید شده است
گزارش سود فاکتورهای یک مشتری در بازه زمانی خاص دارد گزارش سود یک فاکتور دارد چک – بانک- هزینه گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیت دارد
چاپ لیست چک های سررسید شده دارد چاپ روی چک دارد چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلف دارد
گزارش هزینه های یک گروه هزینه ای دارد
 گزارش تجمیع همه گروه های هزینه در یک نگاه دارد
 گزارش در آمد یک گروه درآمدی دارد
نمایش چک های وارده و صادره با جستجوی خاص دارد
 سیستم ماشین حساب دارد
 پاکسازی کلیه اطالعات سیستم دارد
پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلف دارد
 پشتیبان گیری و باز گردانی پشتیبان در زمان دلخواه دارد
 خروجی گزارشات بصورت word,Excel,PDF دارد ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاد آوری دارد هشدار سررسید چک ها دارد دفتر تلفن دارد تعیین شماره شروع فاکتور دارد تنظیم زمان هشدار سررسید چک ها دارد تنظیم زیر نویس فاکتور دارد تنظیم زیر نویس دریافت و پرداخت دارد تنظیم آرم و لوگوی شرکت برای فاکتور دارد استفاده از بارکد خوان دارد تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار دارد
http://www.clnk.ir/WB


مشاهده سایر محصولات این فروشنده

نرم افزار حسابداری دقیق نسخه پیشرفته
تاریخ ثبت: 1394/10/22    تاریخ به روزرسانی: 1394/10/22
قیمت: 1,850,000 ریال
بازديد: 1,018
فروشنده: هميشه بهار


سفارش محصول            سفارشی محصول به صورت تلفنی            سوال از فروشنده


کلمات کلیدی: نرم افزار ، حسابداری ، دقیق ، نسخه ، پیشرفته ، نرم افزار حسابداری دقیق ، نسخه پیشرفته ، نرم افزار حسابداری دقیق نسخه پیشرفته

اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین   اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک   اشتراک گذاری این مطلب در تویتر   اشتراک گذاری این مطلب در کلوب   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک   اشتراک گذاری این مطلب در یاهو   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان   ارسال این مطلب به ایمیل دوستان   محبوب کن - فیس نمانظرات شما

شما می توانید درباره مقاله فوق نظر دهید:

نام و نام خانوادگی:

متن تصویر مقابل